Яку форму погашення кредиту вибрати – класичну або ануїтет?

Які підводні камені можуть підстерігати при виборі однієї з двох форм погашення кредиту: класичної або ануїтетною?

В чому переваги, а в чому – “слабкі місця” ануїтетною і класичної схем виплат по кредиту? В якому випадку позичальнику вигідніше вибирати кожну з схем, і що потрібно при цьому враховувати, дізнавався Prostobank.ua.

Тетяна Потоцька, Провідний спеціаліст відділу кредитних операцій з фізичними особами

Банк: Всеукраїнський Банк Розвитку

За останні роки банківська система стала більш розвинутою, еволюціонували умови кредитування, разом з тим, потенційний користувач кредитних послуг – позичальник – став більш грамотним і ерудованим у питаннях кредитування. На даному етапі при оформленні кредиту в банку практично у кожного позичальника виникає питання вибору графіка погашення.

Класичний графік погашення передбачає нарахування відсотків на залишок заборгованості за кредитом, при цьому «тіло» кредиту дробиться на рівні частини, виходячи з наданого терміну кредитування. При погашенні кредиту відбувається зниження основної заборгованості, при цьому розмір нарахованих відсотків пропорційно скорочується, зменшуючи при цьому розмір майбутніх платежів по кредиту.

Ануїтетна схема погашення являє собою рівні платежі протягом усього періоду кредитування. Кожен щомісячний платіж складається з відсотків і частини тіла кредиту, при цьому загальна сума залишається незмінною на всьому терміні кредитування, змінюється лише співвідношення складових. Ануїтетний платіж можна уявити собі у вигляді пісочного годинника, а саме: на початковому етапі він складається з більшої суми відсотків і меншої суми «тіла» кредиту, в середині строку користування суми відсотків і «тіла» кредиту мають приблизно однакове значення, в кінці терміну спостерігається протилежна картина — сума «тіла» платіж збільшується, а відсотки зменшуються.

Основною перевагою ануїтетного графіка погашення є те, що ви завжди точно знаєте свій платіж, і, отже, виникає можливість більш точного планування сімейного бюджету. Серед переваг можна виділити також залежність розміру першого платежу від дня оформлення кредиту, наприклад: якщо ви оформляєте кредит у середині місяця або наприкінці місяця – перший платіж буде менше, ніж наступні. Такий варіант зручний для позичальника, оскільки оформивши кредит і сплативши всі витрати, пов’язані з його оформленням (нотаріальні витрати, витрати на оплату страхових платежів, витрати по постановці на облік в МРЕО і т. д.), клієнт на перших порах може відчувати деякі фінансові труднощі, пов’язані з необхідністю вивільнення коштів.

Основним недоліком такої форми погашення є велика переплата, ніж при класичній формі. Якщо розглядати дострокове погашення при ануїтетному платіж, можна також виділити ряд недоліків, а саме: при достроковому погашенні кредиту зменшується термін користування кредитом. Тобто ви не можете погасити тіло на кілька місяців вперед і платити ці місяці тільки відсотки за кредитом. У ануїтетною схемою дострокове погашення полягає лише в скороченні терміну кредиту, при цьому платіж по кредиту залишається таким же.

У ануїтетною і класичної схеми погашення існує ряд мінусів і плюсів, тому саме позичальник повинен визначити для себе, який з варіантів йому більше підходить.

Антон Шаперенков, Директор департаменту маркетингу роздрібного бізнесу

Банк: VAB Банк

Перевага такої схеми в тому, що вона дозволяє клієнту планувати свій бюджет, так як він точно знає суму свого щомісячного платежу, яка не змінюється до кінця терміну дії кредитної угоди. Адже позичальник погашає кредит рівними частинами, тобто однаковими платежами. Разом з тим, при ануїтетною схемою переплата по кредиту завжди більше. Для прикладу: якщо в кредит взяти 100 гривень, переплата за рік буде на 2% більше, ніж в класиці. Клієнтам необхідно звернути увагу на те, що в більшості випадків дострокове погашення кредиту не впливає на суму щомісячного платежу (вона не зменшиться), так як сума дострокового погашення переноситься на погашення останніх платежів за графіком погашення кредиту.

Дана схема підійде тим клієнтам, у яких немає можливості робити великі перші платежі (перші платежі в лінійному графіку будуть завжди більше порівняно з ануїтетом).

Класична схема погашення кредитної заборгованості передбачає нарахування відсотків на залишок основної суми боргу. Тобто платіж протягом всього періоду кредитування буде зменшуватися. Сума платежу включає в себе суму основного боргу (сума основного боргу, розділена на кількість періодів користування кредитом) і комісію за обслуговування кредиту (відсотки, які нараховуються на залишок основного боргу). Відповідно, чим менше сума основного боргу, тим менше розмір переплати по кредиту. Перевага в тому, що в разі дострокового погашення частини кредиту у клієнтів зменшується переплата, так як відсотки нараховуються на залишок по тілу кредиту – відповідно, зменшується і розмір щомісячного платежу.

Дана схема погашення кредитної заборгованості вигідна тим, хто планує оформити кредит на велику суму і тривалий термін. Недолік цієї схеми в тому, що в перші місяці погашення кредитної заборгованості клієнт отримує велику фінансове навантаження за рахунок процентів, нарахованих на суму основного боргу.

Роман Куспіс, Начальник відділу розвитку продуктів

Банк: Банк Кіпру

Як відомо, ануїтетна схема погашення кредитної заборгованості передбачає виплату позичальником платежів за кредитним договором рівними частинами протягом усього терміну дії кредиту. Ця умова досягається з допомогою відповідного поділу суми основного боргу на платежі різної величини таким чином, щоб у сумі з нарахованими відсотками вони давали рівні за величиною значення.

Основним недоліком ануїтету є те, що витрати на обслуговування боргу перевищують аналогічні витрати при класичною схемою погашення. Але разом з тим, ануїтетна схема погашення кредитної заборгованості буде цікава, в першу чергу, тим позичальникам, доходи яких не дозволяють отримати аналогічну суму кредиту за класичною схемою погашення, так як розмір перших платежів в рамках ануїтету буде значно менше, ніж перші платежі при стандартній (класичної) схемою погашення.

Крім того, ануїтет зручний тим позичальникам, які отримують фіксовану заробітну плату, так як рівні платежі по ануїтету більш зручні при плануванні сімейного бюджету.

При класичній схемі погашення сума за основним боргом кредиту виплачується рівними частинами, а відсотки нараховуються на залишок заборгованості. Таким чином, перші платежі за кредитним договором будуть порівняно високими, згодом ж сума щомісячного платежу буде зменшуватися пропорційно терміну дії кредитного договору.

Основною перевагою при виборі класичної схеми погашення є менша сума витрат по обслуговуванню заборгованості, порівняно з ануїтетом, при інших рівних умовах.

Вікторія Попович, Начальник управління методології

Банк: Київська Русь

Хочу відразу підкреслити, що проценти, незалежно від схеми погашення кредиту (аннуитеная, класична або яка-небудь інша), нараховуються на залишок заборгованості за кредитом. Дострокове погашення заборгованості за кредитом, як правило, дозволено в будь-якій зі схем погашення.

Основною відмінністю ануїтетної схеми погашення кредиту від класичної є менший обов’язковий платіж по кредиту при регулярних виплат. Це робить такі кредити більш доступними для клієнтів з меншими доходами, а також для тих клієнтів, які не впевнені у своїй платоспроможності і хочуть, щоб обов’язковий платіж по кредиту був невеликим. При цьому такі клієнти будуть мати право достроково погашати кредит у разі наявності вільних коштів.

Недоліком ануїтетної схеми погашення кредиту є те, що вона номінально дорожче. Номінально – тому що при регулярних виплат структура платежу така, що клієнт більш повільно погашає основний борг, і за рахунок цього платить більше відсотків за користування кредитом. Тобто клієнт переплачує більше відсотків, тому що залишок заборгованості за кредитом зменшується дуже повільно, а не тому що “схема дорожче”. Але якщо укласти кредитний договір з погашенням кредиту за ануїтетною схемою, а здійснювати погашення за класичною схемою (тіло кредиту погашати достроково), то ануїтетна схема перетворюється на класичну.

Резюмуючи, хочу сказати, що принципових відмінностей між схемами погашення кредитів немає. Ануїтетна схема – це всього лише право клієнта платити менше по тілу кредиту, яке дозволяє надати кредити навіть тим клієнтам, чиєю платоспроможності не вистачає для платежів за стандартною схемою.

При класичній схемі погашення кредиту кредит розбивається на рівні частини протягом всього періоду дії кредитного договору, а відсотки при цьому нараховуються на залишок заборгованості за кредитом, що робить перший обов’язковий платіж найбільшим. Далі у позичальника з кожним місяцем платежі по кредиту зменшуються, поки платіж за кредитом не вийде на нуль.

Якщо погашати кредит за графіком, то при класичній схемі погашення кредиту переплата буде для позичальника менше. Таку схему погашення кредиту можуть обирати позичальники, які мають стабільний і високий дохід.

Андрій Осипов, Начальник відділу розвитку і підтримки роздрібних кредитних продуктів

Банк: Хрещатик

Ануїтетна схема погашення вигідна позичальника при кредитуванні на короткострокові періоди (3-5 років), або спочатку запланованому дострокове погашення оформленого на тривалий термін кредиту. У свою чергу, недоліком є істотна переплата за відсотками за умови оформлення кредиту на тривалий термін і без дострокових погашень кредиту.

Недоліками і перевагами цієї системи є протилежні вищевикладені доводи. Вибираючи таку схему погашення, позичальник повинен враховувати, що при оформленні однієї і тієї ж суми у кредит, початкові платежі за класичною схемою будуть більш високими, ніж при регулярних виплат. Це варто враховувати, коли при розрахунку платоспроможності сума зобов’язань до чистого доходу перевищить допустиму норму, і банк може відмовити в кредиті, або знизити суму кредиту.