Які документи посвідчують право власності на землю?

В юстиції пояснили, які документи посвідчують право власності на землю.

Право власності на землю гарантується державою, відповідно до ст. 14 Конституції України. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у Донецькій області Ромашкіна Тетяна сказала, що підставами виникнення і припинення прав на земельні ділянки, як і прав на інші об’єкти нерухомого майна, розташовані на них, є передбачені законом юридичні факти, які підтверджуються відповідними документами.

Одночасно при розгляді питання щодо визначення документів, якими засвідчуються речові права на земельні ділянки, поряд із законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно слід керуватися положеннями спеціального законодавства, що регулює земельні відносини.

До 02.05.2009 року в якості документа, який засвідчував право власності на земельну ділянку, незалежно від способу придбання власником такого права, виступав виключно державний акт.

При цьому визнання державою прав на нерухомість, які виникли до початку функціонування системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно обумовлюється тим, що звернення власників земельних ділянок за проведенням державної реєстрації права власності на них у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі державних актів, якими засвідчуються права власності на земельні ділянки відбувається у разі, якщо оформлення права власності на землю та його реєстрація були проведені згідно з чинним у відповідний час законодавству, втім, особа бажає укласти правочин щодо відповідної земельної ділянки.

Держреєстрація прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, яке діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомого майна, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчиняється така дія. Крім того, власник землі може звернутися за державною реєстрацією права, що виникло до 01.01.2013 року, з метою одержання всіх привілеїв, що дає їх державна реєстрація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок” відбувалося спрощення процедури переходу права власності на земельну ділянку, із земель приватної форми власності. Зазначеним Законом України були внесені зміни до статті 126 Земельного Кодексу України в частині визначення документів, якими може посвідчуватись право власності на землю.

Такими документами ЗКУ визнав: державний акт про право власності на земельну ділянку; цивільно-правова угода щодо відчуження земельної ділянки, укладена в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою; свідоцтво про право на спадщину. Отже, з 02.05.2009 року отримання державного акта на право власності на земельну ділянку стало необхідним лише у разі набуття права власності на землі державної або комунальної форми власності, а також при зміні меж та/або цільового призначення землі.

У той же час державний акт, який засвідчував виникнення права власності на таку земельну ділянку, залишався документом, який повинен був супроводжувати земельну ділянку на протязі всього часу його існування.

Згідно з пунктом “а” частини другої статті 126 ЗКУ в редакції, яка діяла в період з 02.05.2009 року з 01.01.2013 року, документом, який підтверджує набуття права власності на земельну ділянку, який на момент відчуження перебувала у приватній власності, міг виступати будь-який договір, згідно з яким було придбано у власність земельну ділянку (купівля-продаж, дарування, міна тощо

Відповідний договір разом з державним актом на право власності на земельну ділянку, що була відчужена, є належним восстановляющем правом документом, на підставі якого може бути проведена державна реєстрація права власності на земельну ділянку.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 439 “Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку” встановлено, що державні акти, долучені до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, можуть бути замінені у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб, до яких переходило право власності на земельну ділянку.

З 01.01.2013 право власності на земельну ділянку, при його формуванні, засвідчується на загальних принципах посвідчення права власності на об’єкти нерухомого майна, тобто свідоцтвом про право власності, яке видає державний реєстратор прав з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.