Як виписати мешканця з квартири без його згоди?

Згідно зі статтею 47 Конституції України ніхто не може бути примусово позбавлений житла, крім як на підставі закону за рішенням суду. Будь-яке виселення людини, якщо він добровільно не бажає звільнити жиле приміщення, допускається виключно на підставах передбачених законом і має відбуватися тільки в судовому порядку.

Але іноді виникають ситуації, коли необхідно виписати людину з квартири. В управлінні юстиції роз’яснили, як це можна зробити на законних підставах.

На сьогоднішній день замість прописки в Україні існує поняття “реєстрація місця проживання”, встановлене Законом України “Про вільне пересування та вільний вибір місця проживання”.

У відповідності зі ст. 7 зазначеного Закону зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть.

Таким чином, особа можна зняти з реєстрації (тобто “виписати”) тільки в наступних випадках:

1) за заявою самої особи;

2) за запитом органу реєстрації за новим місцем проживання особи (якщо особа реєструється за новою адресою);

3) за рішенням суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою);

4) на підставі свідоцтва про смерть.

Підстави для виселення: члени сім’ї або інші особи, які проживають разом з ними, систематично руйнують і псують жиле приміщення, або використовують його не за призначенням, або систематичним порушенням правил соціального співжиття унеможливлюють для інших проживання з ними в одній квартирі чи в одному будинку, а профілактичні заходи і методи громадського впливу виявилися безрезультатними, виселення винних на вимогу наймодавця або інших заінтересованих осіб провадиться без надання іншого жилого приміщення.

Таким чином, зняти особу з реєстрації місця проживання без її згоди можливе лише в судовому порядку, а щодо дитини з попереднього дозволу органів опіки та піклування.