Як підтвердити право власності на нерухомість?

Міністерство юстиції України роз’яснило деякі питання отримання витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме: з якою метою і хто може отримати витяг, які розмір плати за надання витягу, терміни надання, а також підстави для відмови у наданні цього документу.

Зокрема зазначено, що відповідно до п. 7.6 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Мін’юсту від 07.02.2002 р. за № 7/5, надання витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно передує проведення технічної інвентаризації об’єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації.

Право на отримання витягу з Реєстру прав мають:

  • власник (власники) об’єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або уповноважена ним (ними) особа;
  • правопользователь (правопользователи) нерухомого майна або уповноважена ним (ними) особа;
  • спадкоємці (правонаступники – для юридичних осіб) або уповноважені ними особи.

Для цього вищезазначені особи повинні подати бюро технічної інвентаризації заяву за формою, визначеною у додатку 13 до Положення № 7/5.

Згідно з наказом Мін’юсту «Про затвердження тарифів за надання витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно» від 20.09.2002 р. № 83/5 тариф за надання витягу з Реєстру прав становить 72 гривні 25 копійок. Проте заінтересована в отриманні витягу особа, крім зазначеної вище суми, має також оплатити проведення технічної інвентаризації об’єкта нерухомого майна.

Реєстратор БТІ надає витяг чи приймає рішення про відмову в наданні такого витягу протягом 14 робочих днів з дня прийняття заяви про надання витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Зауважимо, що реєстрація права власності на нерухоме майно в порядку, визначеному Положенням № 7/5, буде проводитись до 01.01.2012 р.

З 01.01.2012 р. запроваджується система державної реєстрації прав на нерухоме майно відповідно до Закону України від 11.02.2010 р. № 1878-VI.

Також надання витягів буде здійснюватися згідно з Порядком надання витягів з Державного реєстру прав на нерухоме майно, затвердженого постановою КМУ від 22.06.2011 р. № 703.