Валютних кредитів більше не буде

На території України набув чинності Закон, який забороняє видачу споживчих кредитів в іноземній валюті.

Закон орієнтований на вдосконалення нормативного регулювання для підвищення захисту прав кредиторів, вкладників банків і споживачів фінансових послуг з метою зниження рівня ризиків фінансової системи та частки проблемних активів у портфелі банківських установ і забороняє надання споживчих кредитів в іноземній валюті на території України.

Крім того, закон передбачає усунення існуючої колізії між нормами закону про заставу, який передбачає стягнення заставного майна на основі виконавчого напису нотаріуса, і закону про забезпечення вимог кредиторів, норми якого не вказують на виконавчий напис нотаріуса як підставу для звернення про стягнення рухомого майна боржника.

Тепер в законі прописано, що особі, яка виселяється за не сплату кредиту на житло, надається постійне житлове приміщення, вказане у рішенні суду.

Також, позичальник не зобов’язаний сплачувати кредитору додаткові комісії та збори, які не були зазначені в договорі; плюс до всього кредитор не має права відмовити позичальникові у прийнятті платежу при достроковому погашенні кредиту і не може встановлювати будь-яку плату за це.

Дія цього закону буде поширюватися лише на нові договори, які були укладені після вступу закону в силу.