В Україні створили Держреєстру інвестпроектів

ВР України прийняла в цілому як закон законопроект Кабінету міністрів України №9024 «Про внесення змін в закон України «Про інвестиційну діяльність».

Закон пропонує запровадити держреєстрацію інвестиційних проектів, які потребують державної підтримки.
Ст. 12.1 закону свідчить, що державна підтримка інвестпроектів надається шляхом фінансування з державного чи місцевого бюджету, бюджетного співфінансування, надання боргових гарантій суб’єктам господарювання, часткової або повної компенсації відсотків за кредитами, а також шляхом податкової та митної політики.

Відповідальним за реєстрацію інвестиційного проекту виступає Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Державна підтримка інвестиційного проекту не виявляється, якщо є хоча б один негативний експертний висновок щодо цього проекту.

Ст. 12.2 закону передбачає створення відкритого Державного реєстру інвестиційних проектів.
Крім того, законопроект №9024 вводить нову термінологію. Зокрема, інвестиційний проект – це сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб’єктами інвестиційної діяльності та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації проекту.

Розробленню інвестиційного проекту може передувати розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції.

Форма проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, затверджується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.