Уряд затвердив типовий договір про участь у фонді фінансування будівництва

Кабінет Міністрів затвердив типовий договір про участь у фонді фінансування будівництва.

Про це йдеться в постанові Кабміну №227 від 20 березня.

Довіритель (покупець) має право до запланованої дати прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію відмовитися від участі у фонді через розрив договору і отримати з фонду кошти відповідно до правил фонду та договору.

Також покупець має право уступити право вимоги та свої зобов’язання за цим договором на користь третьої особи і змінити об’єкт інвестування згідно з переліком об’єктів інвестування.

Крім того, довіритель може отримати внесені до фонду кошти відповідно до правил фонду та договору.

Кошти в фонд фінансування вносяться в національній валюті на рахунок, зазначений у договорі в готівковій або безготівковій формі.

Продавець повідомляє покупцеві про зміну поточної ціни вимірної одиниці об’єкта інвестування.

У разі підвищення поточної ціни одиниці об’єкта інвестування покупець не зобов’язаний вносити до фонду додаткових коштів за закріплені за ним вимірювані одиниці об’єкта інвестування.

При зниженні поточної ціни покупець не має права вимагати повернення сплачених коштів.

Якщо зміни фактичної загальної площі об’єкта інвестування є наслідком перепланування проведення будівельних робіт за ініціативою покупця, кошти не повертаються.

Коли фактична загальна площа об’єкта інвестування, закріпленого покупцем, є більше проектної, покупець зобов’язаний здійснити доплату різниці шляхом перерахування зазначеної продавцем суми коштів на рахунок, зазначений у договорі.

Якщо ж фактична площа менше проектної, то продавець повертає покупцеві, на підставі письмової заяви, суму коштів, визначену виходячи з кількості вимірюваних одиниць об’єкта інвестування, на яку зменшилась площа, і поточної ціни одиниці на день проведення розрахунків.

Покупець сплачує продавцю винагороду за управління коштами в розмірі не більше 5 % від суми коштів.

Продавець повертає покупцю кошти, якщо останній відмовляється від участі у фонді за письмовою заявою.

Продавець не має права закріплювати один об’єкт інвестування за двома або більше покупцями.

Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

При втраті або пошкодженні покупцем свого примірника договору продавець протягом 5 днів зобов’язаний видати покупцеві дублікат документа.

Як повідомляло агентство, у березні Кабмін затвердив порядок використання коштів державного бюджету, передбачених на придбання (будівництво) житла для військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів.