Що впливає на рівень надійності забудовника?

На рівень надійності забудовника впливає ряд факторів, які фахівці розділили на кілька груп.

Надійних забудовників можна легко визначити. Ступінь надійності будівельної компанії, своєчасність реалізації того чи іншого проекту залежить від внутрішніх і зовнішніх факторів.

До внутрішнім чинникам, насамперед, належать наявність стійких джерел фінансування будівельного проекту, входження підприємства в групу компаній, тобто можливість при необхідності надання фінансової допомоги іншими учасниками групи.

Про це розповів Олексій Чорноротов, начальник відділу корпоративних рейтингів агентства «Кредит-Рейтинг».

«Показовим є також досвід здачі об’єктів в експлуатацію, відповідно здатність підприємства ефективно організувати будівельний процес, наявність реалістичного графіка фінансування і виконання будівельних робіт, складеного з урахуванням заявлених термінів погашення цільових облігацій, а також ступінь будівельної готовності на момент входження інвестора в проект», – говорить фахівець.

До іншим внутрішнім чинникам експерт відносить масштабність будівельного проекту, а також наявність інших проектів, які підприємство паралельно реалізовує; адекватну боргове навантаження компанії і стриману політику залучення додаткових кредитних ресурсів; наявність всієї дозвільної та земельної документації, необхідної для проведення будівельних робіт; готовність девелопера, при необхідності знижувати рентабельність проекту, з метою скорочення існуючого розриву між ціною квадратного метра і реальними можливостями потенційного покупця.

«До зовнішніх чинників, безумовно, можна віднести недостатнє нормативно-законодавче забезпечення діяльності будівельної галузі в цілому, ризик не виконання своїх зобов’язань підрядними організаціями, що залучаються для реалізації будівельних проектів. Крім того, додаткові ризики для інвестора створює низька правова захищеність власників (утримувачів) цільових облігацій», – зазначив Чорноротов.

Раніше повідомлялося, що стабільний кредитний рейтинг – свідчить про надійність забудовника.