Ще один аспект будівельної експертизи – аналіз виконавчої документації на обєкт будівництва

Літо 2011 року не було відзначено настільки плідною роботою, порівняно з попередніми періодами, тим не менш, у червні – липні фахівці компанії «Build and Live Development» проводили комплексну експертизу виконавчої документації з початку виробництва будівельних робіт на об’єкті житлового будівництва в Бориспільському р-ні Київської області.

В процесі будівництва виконавець робіт повинен оформляти виконавчу технічну документацію, яка відображає фактичне виконання проектних рішень і фактичний стан будівель, споруд та їх елементів на всіх стадіях будівництва по мірі завершення певних етапів робіт. Ведення виконавчої документації повинно вестися згідно з Державним будівельним нормам України ДБН А. 3.1-5-96, ДБН Ст. 2.5-20-2001, СНиП 3.01.03-84, СНиП 3.04.03-85, СНиП 3.04.01-87; які повинні дотримуватися всіма учасниками будівництва, незалежно від форм власності та відомчої належності.

Крім того, виконавча документація при здачі об’єкта в експлуатацію повинна бути сформована згідно з переліком необхідної органами Дабк документації.

Метою проведеної роботи було проведення комплексного аналізу виконавчої документації за весь період будівництва багатоповерхового житлового будинку у Бориспільському р-ні в розрізі її комплектності, складу, якості, правильності ведення та оформлення. В ході робіт було проведено аналіз якості і правильності ведення документації; надані документи були зіставлені з вимогами ДБН і Сніп на предмет їх наявності або відсутності необхідності і комплектності. Крім того, було проаналізовано документація, пов’язана з роботами, виконаними субпідрядними організаціями, перевірено ведення журналів робіт, акти прихованих робіт, акти випробувань, акти на додаткові роботи, виконавчі схеми; а також документів щодо якості використаних матеріалів та обладнання, паспортів, сертифікатів.

Об’єкт – багатоповерховий житловий будинок з вбудованими офісними приміщеннями, с. Щасливе, Бориспільського р-ну, Київської обл.

Техніко-економічні параметри об’єкта

Площа ділянки

га

1,2767

Поверховість будинку

поверховість

6

Кількість секцій

шт.

8

Кількість квартир

шт.

196

Загальна площа житлового будинку

м2

20121,5

Загальна площа квартир у будинку

м2

13409,7

Загальна площа вбудованих приміщень

м2

5231,5

Площа технічних приміщень і місць загального користування

м2

1480,3

Будівельний обсяг будинку

85146,80

Довідка про проведену будівельної експертизи: ведення виконавчої документації на об’єкт у с. Щасливе, в цілому, можна прийняти, як позитивне. На всі застосовувані при виробництві будівельно-монтажних робіт на об’єкті матеріали є видані виробником сертифікати, а також позитивне висновку санітарно-епідеміологічної станції на дану продукцію. На закуплене для монтажу обладнання є технічні паспорти та інструкції по його монтажу та експлуатації, а також гарантійні талони, що відповідає вимогам. З представленої документації зауважень немає. Якість використаних матеріалів та обладнання також зауважень не має.

Тим не менш, в ході проведення аналізу були дані рекомендації щодо складу, порядку ведення та усунення виявлених в процесі проведення комплексної експертизи недоліків у веденні виконавчої документації, консультації. А також рекомендований порядок коригування та оформлення документів, відсутніх або оформлених некоректно.

Після проведеної експертизи фахівцями компанії «Build and Live Development» був зроблений невеликий аналітичний аналіз, що стосується ключових позицій ведення виконавчої документації на будівельних майданчиках України без прив’язки до конкретного об’єкта. Оскільки за останній рік при проведенні експертизи виконавчої документації на 4 будівельних об’єктах, деякі недоліки зустрічалися з завидною постійністю.

Основні недоліки у веденні виконавчої документації на об’єктах будівництва:

  • використання робочих креслень без записів про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням та без урахування внесених до них змін
  • не правильне ведення актів огляду прихованих робіт та актів проміжного приймання відповідальних конструкцій
  • не точне виконання виконавчих схем і профілів інженерних мереж та підземних споруд
  • відхилення від вимог державних стандартів, будівельних норм
  • хаотичне ведення документації
  • відсутність цілих розділів
  • відсутність уваги до кардинально важливих документів
  • не коректна підготовка низки документів виконавчої документації по інженерних мереж для передачі експлуатуючої організації