Оформлення права на нерухомість: розяснення умов

Реєстраційна служба надала роз’яснення щодо документів, що підтверджують відповідність будівельного об’єкта проектній документації.

Однією з умов для оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна з видачею відповідного свідоцтва є подання документа, яким може бути підтверджено відповідність об’єкта, право на який оформлюється, документації, згідно з якою відбувалося його будівництво.

Як повідомляє ЮРЛІГА, Державна реєстраційна служба України листом від 22.05.2012 р. N99-06-14-12 надала роз’яснення щодо документів, що підтверджують відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам та є необхідними для оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна.

У листі наголошується, що однією з умов для оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна з видачею відповідного свідоцтва є подання документа, яким може бути підтверджено відповідність об’єкта, право на який оформлюється, документації, згідно з якою відбувалося його будівництво, та безпосередньо нормам будівництва.

При цьому звертається увага на те, що нормативно-правові акти у сфері будівництва, що діяли в певні періоди часу, встановлювали необхідність прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, але передбачали різні форми документів, що видавалися в результаті такого прийняття.

У листі зазначається, що на сьогодні декларація про готовність об’єкта до експлуатації, зареєстрована в установленому порядку Державною архітектурно-будівельною інспекцією (щодо об’єктів I – III категорії складності), та виданий на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації, сертифікат (щодо об’єктів IV і V категорії складності), для цілей Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно.

Вони є документами, які підтверджують відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, та мають подаватися для оформлення права власності з видачею свідоцтва про право власності на новозбудовані, реконструйовані об’єкти нерухомого майна.