Експерти прогнозують зростання ринків акціонерного капіталу країн з ринковою економікою

До 2020 р. капіталізація ринків акціонерного капіталу в країнах з ринковою економікою може досягти половини від загальносвітового рівня.

У звіті Moving towards the mainstream, підготовленому спільно «Ернст енд Янг» та Інститутом дослідження швидкозростаючих ринків Московської школи управління СКОЛКОВО, йдеться про стрімке зростання ринків акціонерного капіталу в країнах з ринковою економікою, що перетворило їх на найважливіші джерела фінансування компаній цих країн.

В останнє десятиліття відбувалося бурхливе зростання ринків акціонерного капіталу в країнах з ринковою економікою. Протягом більшої частини 1990-х років капіталізація фондових ринків в зазначених країнах знаходилася на рівні 20-25% ВВП, після чого в 2000-2007 рр. відбулося стрімке збільшення їх частки у ВВП. У конце2007 р. міжнародна економіка вступила в період рецесії, продовжити у 2008 р., що викликало сильну коригування цін акцій в країнах з ринковою економікою. Відновлення відбулося в 2009-2010 рр.., після чого агрегований коефіцієнт капіталізації ринків, що розвиваються (капіталізація фондового ринку як частка ВВП) перебувала на рівні 40%.

За минулі 15 років сукупна капіталізація фондових ринків країн з ринковою економікою зросла приблизно в десять разів: з менш ніж $2 трлн. у 1995 р. до $5 трлн. в2005 р. і приблизно до $13 трлн. до концу2011 р. Для порівняння: протягом зазначеного періоду сукупна капіталізація фондових ринків індустріально розвинутих країн збільшилася тільки в два рази. З початку XXI століття частка країн з ринковою економікою в капіталізації глобального фондового ринку зросла з 7% до приблизно 30%.

На графіку № 1 зображена середня річна дохідність акцій на 25 швидкозростаючих ринках, з січня 2000 р. по травень 2012 р. Колумбія вийшла на перше місце з 29%, в той час як Україна, Казахстан, Індонезія і Росія теж продемонстрували вражаючу прибутковість акцій. Для порівняння індекс US Standard & poor’s 500 виріс на 1,5%, у той час як рейтинги європейських і японських акцій впали на 4,6% і 4,3% в середньому за рік відповідно. За останні 12 років MSCI Emerging Markets Index побила річну прибутковість MSCI World Index на 4,6% (6,2% проти 1,6%).

Різниця в прибутковості, акумульована за цей період, могла б бути значною. Наприклад, $100, інвестовані у фондовий ринок Колумбії в 2000 р., в 2012 р. складуть близько $2700. Для китайських, американських і японських фондових ринків відповідна прибутковість склала б $217, $121 і $56 відповідно. Ця одностороння прибутковість акціонерного капіталу на швидкозростаючих ринках може навести на думку, що, незважаючи на волатильність акцій, все ж протягом тривалого періоду вони можуть демонструвати надзвичайну прибутковість – до тих пір, поки ринки ростуть швидше, ніж розвинені.

У майбутньому, навіть якщо фондові ринки у країнах з ринковою економікою будуть рости тими ж темпами, що і ВВП, їх частка може досягти половини глобального ринку к2030 р. Однак цей рівень країни з ринковою економікою можуть досягти вже к2020 р. у разі випереджаючого розвитку фондових ринків, тобто збільшення емісії акцій та кількості IPO (первинного розміщення акцій на фондовому ринку).

В останні 25 років акції показали значно більшу середньорічну дохідність у країнах з ринковою економікою, ніж в індустріально розвинених: особливо в періоди, що характеризувалися високими темпами зростання т. н. ринків.

Один з керівників Центру «Ернст енд Янг» з надання консультаційних послуг у країнах з ринковою економікою Алексіс Карклинс Марчей зазначив: «Відносні уявлення про ризики швидко змінилися у зв’язку з тим, що причини, що призвели до останнього фінансовій кризі, виникли в індустріально розвинених країнах. У зв’язку з тим, що у багатьох розвинених економіках криза призвела до утворення значних боргів, як в приватному, так і державному секторах, операції на ринках, що розвиваються, можливо, пов’язані нині з відносно меншим ризиком: державним борговим інструментам країн групи БРІК вперше присвоєно інвестиційний рейтинг».

Під впливом уявлень про волатильності ринків акції компаній країн з ринковою економікою завжди торгувалися зі знижкою до акцій компаній індустріально розвинених країн. Однак в останні десять років розрив між співвідношенням ціни та прибутковості акцій на розвинених ринках значно скоротився.

Великий розкид і волатильність показників прибутковості представляли основні виклики для інвесторів в акції компаній країн з ринковою економікою. Ринки виявилися більшою мірою схильні до впливу зовнішніх факторів, ніж розвинені ринки, до того ж на них існує значний розкид прибутковості. Часто розвиваються ринки сполучені з великим ризиком, ніж розвинені. Значною проблемою для інвесторів є волатильність ринків. Незважаючи на високу волатильність, зазначені ринки дають різноманітні переваги у вигляді доступності різних галузей і компаній, що знаходяться на різних етапах бізнес-циклу.

Продовжує Алексіс Карклинс Марчей: «Інвесторам слід пам’ятати, що вони купують не зростаючий індекс, але окремі компанії, прибутковість яких може корелювати із зростанням національної економіки, так і немає. Прибутковість російського фондового ринку була приблизно в три рази вище ніж китайського, однак зростання доходів на душу населення був у Росії в два рази нижче ніж у КНР. Слід зазначити, що економіка КНР зростала випереджаючими темпами порівняно з іншими швидкозростаючими країнами, проте в минуле десятиліття прибутковість інвестицій в акціонерний капітал компаній КНР була нижчою ніж в інших країнах БРІК.

У минуле десятиліття темпи зростання економіки Південно-Африканської Республіки та Бразилії склали половину від показника зростання в Індії, однак прибутковість інвестицій в акції компаній зазначених країн була приблизно рівною. Прибутковість акцій індонезійських компаній була несоразмеримой: від 3,8% до 21,4%. Висока прибутковість акцій колумбійських компаній була досягнута на тлі слабкого зростання подушного доходу.

Розподіл акціонерного капіталу в групі країн з ринковою економікою нерівномірно: на частку групи БРІК з ПАР і Республікою Кореєю припадає приблизно 70% капіталізації фондових ринків країн з високими темпами зростання.

Інвесторам слід обережно вкладати кошти на фондових ринках зазначених країн, оскільки акції на них більше не торгуються з великою знижкою, як це було десять років тому. Ціни акцій відображають ступінь розвитку ринку, тому співвідношення ціни до прибутковості на цих ринках майже досягла паритету з акціями компаній індустріально розвинених країн.

Коментує Алексіс Карклинс Марчей: «Зараз акції компаній країн з ринковою економікою все частіше стають основним вибором міжнародних інвесторів. Їх інтерес буде зростати по мірі подальшого зростання цих країн і поглиблення інтеграції фінансових ринків з фінансовими ринками індустріально розвинених країн. Хоча в минулому в країнах з ринковою економікою періоди високого зросту, як правило, досить швидко змінювалися спадом, економічне зростання в цих країнах все ж може залишатися істотно вище ніж в індустріально розвинених країнах на протязі багатьох років. Можна припустити, що країнам з ринковою економікою нарешті вдалося створити необхідні умови для економічного зростання, так що розумно очікувати збереження високої прибутковості акціонерного капіталу в зазначених країнах протягом тривалого періоду».