14 способів виселення, які можуть бути застосовані при припиненні сімейних відносин

Останнім часом дуже часто виникають питання про виселення «зайвих» мешканців у випадках припинення сімейних відносин.

Після розірвання шлюбу жити під одним дахом з колишніми членами сім’ї, як правило, некомфортно. Тому власники задаються питанням про виселення «зайвих» мешканців. Чинне законодавство передбачає різні підстави для виселення із житлових приміщень, які залежать від багатьох факторів. Адвокат Олег Сухов розповів про 14 способах виселення, які можуть бути застосовані при припиненні сімейних відносин.

1. Якщо прописані в квартирі особи перестали бути членами сім’ї власника житлового приміщення, власник має право звернутися до суду з вимогами про виселення, зняття з реєстраційного обліку колишніх членів своєї сім’ї. Однак якщо виселяють особи не мають іншого житла або доходу, достатнього для найму іншого житлового приміщення, то суд надасть їм розстрочку виконання рішення від 3 місяців до року. Якщо ж власник обтяжений аліментних зобов’язань стосовно тих, кого виселяють колишніх членів своєї сім’ї, то виселення без забезпечення іншим житлом зазначених осіб не допускається.

2. Якщо квартира була продана або відчужена іншим способом у власність сторонніх осіб, то нові власники мають право в судовому порядку виселити і зняти з реєстраційного обліку зареєстрованих в квартирі осіб, які раніше були колишніми членами сім’ї колишнього власника. Важливо! Зазначене право виселення не поширюється на зареєстрованих осіб, які раніше відмовилися від участі в приватизації даної квартири.

3. Якщо виселяють займають житлове приміщення за договором комерційного найму або оренди, термін за вказаними договорами закінчився, то закінчення зазначеного строку є достатньою підставою для припинення житлових відносин та виселення, якщо інше не передбачено у договорі найму чи оренди.

4. Якщо зареєстровані в муніципальній квартирі особи переїхали в інше місце проживання, мають за новим місцем проживання роботу, сім’ю, при цьому не виконують зобов’язання по оплаті комунальних і експлуатаційних витрат в муніципальній квартирі, де зареєстровані, то на вимогу інших проживаючих у квартирі осіб або самого наймодавця, відсутні громадяни підлягають виселенню, зняття з реєстраційного обліку з розірванням договору соціального найму.

5. Якщо є тимчасова реєстрація, і її термін закінчився, то дана обставина служить підставою припинення реєстрації та виселення, як правило, у позасудовому порядку.

6. Колишній член сім’ї без суду може бути виселений на вимогу власника, якщо між подружжям укладений шлюбний контракт чи угоду про розподіл майна, в якому вони визначили терміни проживання і підстави для виселення одного з подружжя, та зазначені підстави виникли.

7. Проживання цивільного чоловіка, сімейні відносини з яким було припинено, служить підставою для виселення, зняття з реєстраційного обліку даної особи при його прописку.

8. Процедура виселення неповнолітніх має свій особливої порядок. Так, виселити неповнолітніх з муніципального житла, якщо вони були зареєстровані обома батьками, неможливо, якщо в суді не буде доведено, що реєстрація носила формальний характер, а неповнолітній ніколи не проживав і не вселявся в житлове приміщення. Якщо ж мова йде про проживання у квартирі, що належить на праві власності одному з батьків або близького родича неповнолітнього, його виселення неможливо до настання повноліття.

9. Виселення осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням, неможливо без згоди органів опіки та без надання взамін рівнозначного житлового приміщення, який не поступається за своїми споживчими характеристиками житла, з якого здійснюється виселення.

10. Виселення осіб, які перебувають на утриманні або алиментном утриманні власника житлового приміщення, можливо тільки після того, коли відносини з иждивению або аліментного забезпечення будуть припинені, або закінчені в силу чинного законодавства, що повинно бути доведено в суді і судом встановлено.

11. Виселення осіб, забезпечених і не забезпечених житловою площею, має специфічні особливості, а саме: ті громадяни, що не забезпечені житлом, мають право вимагати розстрочення виконання рішення про виселення на розумний строк — від 3 місяців до року. Забезпечених житловими приміщеннями виселенцям тимчасове житло не надається.

12. Виселення з квартири, що знаходиться в частковій власності, має своє певне правове регулювання. Якщо частка власника у житловому приміщенні незначна, він не має в ній переважного інтересу, або проживати на такій частці фізично неможливо, суд вправі за викупну вартість вилучити дану частку на користь інших власників і, відповідно, зняти власника незначної частки з реєстраційного обліку.

13. Виселення власника, який передав по угоді відчуження житлове приміщення нового власника. Якщо у договорі відчуження не буде передбачено саме довічне право колишнього власника проживати в житловому приміщенні, то він може бути знятий з реєстраційного обліку у строк до 30 днів з моменту повідомлення про виселення новим власником.

14. За загальним правилом виселення із службового житлового приміщення здійснюється при припиненні відносин з роботодавцем. При цьому не всі особи, що займають спеціалізований службовий фонд, можуть бути виселені без надання іншого житла. Перелік тих, хто виселений із спеціалізованого фонду бути не може, досить широкий. Необхідно відзначити, що це соціально незахищені верстви населення, які стоять на черзі з поліпшення житлових умов або можуть складатися на цьому обліку. Це стосується і тих, хто більше 10 років пропрацював на підприємстві, в установі, організації, у результаті чого їм і надали службову житлову площу.

«Варто зазначити, що кожен вид або спосіб виселення має свої специфічні особливості, знати які може лише юрист в галузі житлового законодавства, Особливості залежать більшою мірою від сформованої судової практики житлових спорів останнього десятиліття», — резюмує адвокат Олег Сухов.